Knygadvario objektas "BsTB 11 119-73 Daina [Jojau per girelę]" >> "[Jojau per girelę]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3951&FId=6274&back=home

PAVADINIMAS: [Jojau per girelę]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Jojau per girelę
Pas savo mergelę –
Ką nunešiu dovanėlių
Savo mergužėlei?

Ar aukso žiedelį,
Ar meilų žodelį,
Ar vyninį obuolėlį
Raudonais krašteliais?

Nė aukso žiedelį,
Nė meilų žodelį,
Tik vyninį obuolėlį
Raudonais krašteliais.

Gražus obuolėlis,
Gražus pažiūrėti,
Gražus gražus pažiūrėti,
Ale labai rūgštus.

Gražus bernužėlis,
Gražus pažiūrėti,
Gražus gražus pažiūrėti,
Ale labai rūstus.

Parėjęs vidur naktų
Klėties duris daužo:
– Atidaryk, mergužėle,
Klėtelės dureles.

– Neimsiu, berneli,
Darytie durelių,
Tegul tave, bernužėli,
Lauke šunes drasko.

Dureles atdarė,
Žiburį padarė –
Stovi mano bernužėlis
Lauke be kepurės.

– Kur, berneli, gėrei,
Šią naktelę gėrei,
Tu, berneli dobilėli,
Kepurę pragėrei.

Neškie, berneli,
Žydeliui skolelę –
Ataduos tau, bernužėli,
Žydas kepurėlę.

Turiu du karveliu,
Aukštai lakiojančiu,
Turiu vyrą girtuoklėlį,
Javelius nešantį.

Turiu du kurteliu,
Kurie gražiai loja,
Turiu vyrą girtuoklėlį –
Namų nedaboja.

Turiu du gaideliu,
Kurie gražiai gieda,
Turie vyrą girtuoklėlį,
Kurs namie nemiega.

PATEIKĖJAS: Marė Kazakevičiūtė

FIKSUOTOJAS: Jonas Basanavičius

FIKSAVIMO METAI: 1909

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Garančiškė, k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Garančiškės k., Garliavos prp.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 119-121, Nr. 73
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-53, P. 33

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1031, Nr. 14

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal