Knygadvario objektas "BsTB 11 121-74 Daina K 537+V 551 [Paldieninke anksti rytą]" >> "[Paldieninke anksti rytą]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3952&FId=6275&back=home

PAVADINIMAS: [Paldieninke anksti rytą]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Paldieninke anksti rytą
Vedė mane an vagzaliaus.

Kai nuvėjau ant vagzaliaus,
Ir atėjo mašinėlė,
Atidarė vagonėlį.

Kai vagoną atidarė,
In ten mane tuoj invarė.

Mašinėlė pradė aitie,
Tėvs, motina pradė verktie.

– Cit, neverkie, tėve, motin,
Tenai mumi yr dalis.

Ir in Vilnių nuvažiavo,
Nuvažiavo mašinėlė.

Ir sustojo mašinėlė,
Atidarė vagonėlį.

Kai vagoną atidarė,
Iš ten mane tuoj išvarė.

Aš išlipau ant platformos –
Tenai visai kitos formos.

Novobrancų išvaikščiota,
Ašarėlėm išmazgota.

Buvau metus, buvau antrus –
Padabojau sau mergelę.

Ir nujojau pas mergelę,
Atsisėdau už stalelio.

Ir išgėriau čierką pirmą,
Kad pripiltų vuošvė pilną.

Ir išgėriau čierką antrą,
Kad vadintų vuošvė žentu.

Ir išgėriau čierką trečią,
Kad pakurtų vuošvė pečių.

Ir išgėriau ir ketvirtą,
Kad žadėtų vuošvė šimtą.

Davė šimtą, duos ir kitą
Ir žirgelį pakinkytą.

Davė šimtą, duos ir antrą
Ir mergelę man ant rankų.

– Valgykite, susiedėliai:
Gardūs mano batvinėliai.

Pernai virti, neseniai –
Ko, ženteli, pasenai?

PATEIKĖJAS: Marė Kazakevičiūtė

FIKSUOTOJAS: Jonas Basanavičius

FIKSAVIMO METAI: 1909

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Garančiškė, k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Garančiškės k., Garliavos prp.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 121-122, Nr. 74
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-53, P. 34

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1031, Nr. 15

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal