Knygadvario objektas "BsTB 11 124-76 Daina K 407 [Pajūrėliais pamarėliais]" >> "[Pajūrėliais pamarėliais]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3954&FId=6277&back=home

PAVADINIMAS: [Pajūrėliais pamarėliais]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Pajūrėliais pamarėliais,
Ten vaikščiojo mergužėlė.

Per jos skaisčius veidužėlius
Krinta gailios ašarėlės.

Ir atplaukia kareivėlis,
Vilniaus žemės valdovėlis1.

– Vai mergele, ko vaikščioji,
Ar bernelio žėlavoji?

– Tai vaikščioju, bėdavoju,
Bernužėlio žėlavoju.

Ar nematei bernužėlio
Turint aukso žieduželio?

– Koksai yra žiedo ženklas
Ir bernelio koks paveikslas?

– Ant žiedelio – literėlės
Mano vardo pravardėlės.

Už bernelio kepurėlės –
Žalių rūtų vainikėlis.

– Mačiau ponų daugel žūstant
Ir kraujuose žemę plūstant.

Kulkos ūžia kai bitelės,
Krinta broliai kai lendrelės.

Mačiau žiedą sulaistytą,
Juodu krauju sutaškytą.

Apicieriai jį užšaukia,
O upeliai krauju plaukia.

1 Posmo variantas: „Ir atplaukia vajauninkas, Vilniaus žemės vandrauninkas“. (K. A.)

PATEIKĖJAS: Marė Kazakevičiūtė

FIKSUOTOJAS: Jonas Basanavičius

FIKSAVIMO METAI: 1909

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Garančiškė, k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Garančiškės k., Garliavos prp.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 124-125, Nr. 76
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-53, P. 35

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1031, Nr. 17

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal