Knygadvario objektas "BsTB 11 125-77 Daina K 510+K 522+... [Nedėlios rytelį]" >> "[Nedėlios rytelį]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3956&FId=6279&back=home

PAVADINIMAS: [Nedėlios rytelį]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Nedėlios rytelį
Žiūriu per langelį –
Jau kinko broliukai
Juodbėrus žirgelius.

Kinkykit kinkykit
Juodbėrus žirgelius –
Jau reiks išvažiuoti
In svetimą šalį.

Tėvelis verkė,
Močiutė dūsavo,
O sesutė verkė
Atsisveikydama.

Ateis Visų šventė,
Reiks mums išvažiuoti –
Pameskim, broliukai,
Daineles dainuoti.

– Vai jūs broliukai,
Balti dobiliukai,
Palydėkit mane
Pro rūtų darželį.

Vai, lydi lydi
Pro rūtų darželį –
Užčiulbė volungėlė
Rūtelių darželyj.

Ne volungės balsas,
Ne girios paukštelės,
Tiktai gailiai verkė
Jauniausia seselė.

– Vai jūs broliukai,
Balti dobiliukai,
Palydėkit mane
Pro aukštą stonelę.

Vai, lydėt lydi
Pro aukštą stonelę –
Sužvingo žirgelis
Aukštojoj stonelėj.

Ne žirgelio balsas,
Ne girios paukštelio,
Tiktai gailiai verkė
Senasis tėvelis.

– Vai jūs broliukai,
Balti dobiliukai,
Palydėkit mane
Pro vyšnių sodelį.

Vai, lydėt lydi
Pro vyšnių sodelį –
Užkukavo gegutė
Vyšnelių sodelyj.

Ne gegutės balsas,
Ne girios paukštelės,
Tiktai gailiai verkė
Sena motinėlė.

– Vai jūs broliukai,
Balti dobiliukai,
Palydėkit mane
Per žalią lankelę.

Vai, lydėt lydi
Per žalią lankelę –
Užčiulbė sakalėlis
Žaliam ievarėlyj.

Ne sakalo balsas,
Ne girios paukštelio,
Tiktai gailiai verkė
Jauniausias brolelis.

PATEIKĖJAS: Marė Kazakevičiūtė

FIKSUOTOJAS: Jonas Basanavičius

FIKSAVIMO METAI: 1909

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Garančiškė, k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Garančiškės k., Garliavos prp.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 125-127, Nr. 77
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-53, P. 36

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1031, Nr. 18

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal