Knygadvario objektas "BsTB 11 128-79 Daina Š 272 B [Šilta buvo vasarėlė]" >> "[Šilta buvo vasarėlė]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3959&FId=6282&back=home

PAVADINIMAS: [Šilta buvo vasarėlė]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Šilta buvo vasarėlė,
Kuri jau praėjo,
Ir atjoja bernužėlis
Vėlai vakarėlį.

Pasigyrė bernužėlis
Turįs šešis dvarus –
Pažadėjo tėvužėlis
Šešis milijonus.

Ten nuvėjau nutekėjau
In kokį laužyną,
Negyvenau raškažėlio
Nė vieną adyną.

– Bernužėli dobilėli,
Kinkyk juodbėrėlius,
Aš važiuosiu pas tėvelį
Ieškot raškažėlių.

Kaip važiavau per girelę,
Gegutės kukavo,
Visos mano jaunos gentės
Manęs gailestavo.

Privažiavau prie vartelių –
Šuneliai sulojo,
Išė senas tėvužėlis,
Rankelėm suplojo.

– Nepargrįši, dukterėle,
Iš kur buvai imta,
Tik pargrįši, dukterėle,
In žemelę šventą.

PATEIKĖJAS: Marė Kazakevičiūtė

FIKSUOTOJAS: Jonas Basanavičius

FIKSAVIMO METAI: 1909

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Garančiškė, k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Garančiškės k., Garliavos prp.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 128, Nr. 79
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-53, P. 37

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1031, Nr. 20

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal