Knygadvario objektas "BsTB 11 129-81 Daina Š 243 [Pasisėjau rūtelę]" >> "[Pasisėjau rūtelę]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3962&FId=6285&back=home

PAVADINIMAS: [Pasisėjau rūtelę]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Pasisėjau rūtelę
Po seklyčios langeliu,
Bijojau, kad neišgultų,
Šalnelė neužpultų.

Mergelė pro rūtą aidama,
Galvelę palenkdama, –
Rūtelė neatbojo,
Dar ji labiau bujojo:
Šakelės geltonavo,
Viršūnės gerbiniavo.

Jeigu gerą vyrą gausiu,
Aš bartie negausiu,
Jei girtuoklį vyrą gausiu,
Ašarom burną plausiu.

– Nebark mane, berneli,
Nebark mane, jaunasis:
Aš aisiu pas motinėlę,
Pas motinėlę skųsties.

– Nenuveisi, mergelė,
Nenuveisi, jaunoji:
Keleliai užaugo beržais,
Takeliai – dobilėliais.

– Tai nuveisiu, berneli,
Tai nuveisiu, jaunasis,
Berželius palenkdama,
Dobilus pamindama.

Pasivijo bernelis
Vidur žalios girelės,
Prisirišo žirgelį
Prie žaliosios pušelės.

Pasilenkė berželį,
Pasilaužė šakelę,
Man jaunai per petelius –
Ašaros per veidelius.

PATEIKĖJAS: Marė Kazakevičiūtė

FIKSUOTOJAS: Jonas Basanavičius

FIKSAVIMO METAI: 1909

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Garančiškė, k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Garančiškės k., Garliavos prp.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 129-130, Nr. 81
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-53, P. [37a]

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1031, Nr. 22

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal