Knygadvario objektas "BsTB 11 131-83 Daina V 539 [Vai mergele mergužėle]" >> "[Vai mergele mergužėle]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3965&FId=6289&back=home

PAVADINIMAS: [Vai mergele mergužėle]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
– Vai mergele mergužėle,
Ar lauki jaunų svetelių?
Jau piršlelis šiapus Vilniaus,
Maršalka – anapus Vilniaus,
O tas jaunas bernužėlis
Viduryj kiemelio.

Mergele mano,
Liūdna širdis tavo,
Pasakyk pasakyk,
Kuo tu juos priimsi.

– Piršlį – alučiu,
Maršalką – medučiu,
O tą jauną bernužėlį –
Saldžia arielkėle.

– Vai mergele mano,
Liūdna širdis tavo,
Pasakyk pasakyk,
Kur tu juos guldysi.

– Piršlį – už pečiaus,
Maršalką – ant pečiaus,
O tą jauną bernužėlį –
In margą lovelę.

– Vai mergele mano,
Liūdna širdis tavo,
Pasakyk pasakyk,
Kuo tu juos užklosi.

– Piršlelį – akėčiom,
Maršalką – kopėčiom,
O tą jauną bernužėlį –
Pūkų patalėliu.

– Vai mergele mano,
Liūdna širdis tavo,
Pasakyk pasakyk,
Kas prie jų priguls.

– Prie piršlio – kačiukė,
Maršalkos – viščiukė,
Prie to jauno bernužėlio
Aš pati prigulsiu.

– Vai mergele mano,
Liūdna širdis tavo,
Pasakyk pasakyk,
Kuo tu juos prikelsi.

– Piršlelį – lazdele,
Maršalką – rykštele,
O tą jauną bernužėlį –
Meiliuoju žodeliu.

– Vai mergele mano,
Liūdna širdis tavo,
Pasakyk pasakyk,
Kuo tu juos priimsi.

– Piršlį – alučiu,
Maršalką – midučiu,
O tą jauną bernužėlį –
Saldžia arielkėle.

– Vai mergele mano,
Liūdna širdis tavo,
Pasakyk pasakyk,
Kur tu juos lydėsi.

– Piršlį – iki vartų,
Maršalką – už vartų,
O tą jauną bernužėlį –
Per vyšnių sodelį.

PATEIKĖJAS: Marė Kazakevičiūtė

FIKSUOTOJAS: Jonas Basanavičius

FIKSAVIMO METAI: 1909

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Garančiškė, k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Garančiškės k., Garliavos prp.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 131-133, Nr. 83
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-53, P. 38

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1031, Nr. 24

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal