Knygadvario objektas "BsTB 11 136-87 Daina [Vai Dievuliau, netropijau]" >> "[Vai Dievuliau, netropijau]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3970&FId=6294&back=home

PAVADINIMAS: [Vai Dievuliau, netropijau]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
– Vai Dievuliau, netropijau:
Girtuoklį bernelį patropijau.

Girtuoklį bernelį patropijau,
Jaunąsias dieneles patrotijau.

– Pasėjau linelius lankoj lankoj,
Parvedžiau martelę rankoj rankoj.

– Vai Dievuliau, ar intiksiu
Anytai, mošelei, dieverėliui?

– Martele jaunoji, vėlai gulkie,
Martele jaunoji, anksti kelkie.

Tai tu intiksi
Anytai, mošelei, dieverėliui.

Užgiedo gaideliai nemigusią,
Užaušo aušrelė staklelėse.

PATEIKĖJAS: Marė Kazakevičiūtė

FIKSUOTOJAS: Jonas Basanavičius

FIKSAVIMO METAI: 1909

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Garančiškė, k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Garančiškės k., Garliavos prp.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 136, Nr. 87
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-53, P. 40

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1031, Nr. 28

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal