Knygadvario objektas "BsTB 11 137-89 Daina Š 322 B [Pavasarį sodai sprogsta]" >> "[Pavasarį sodai sprogsta]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3972&FId=6296&back=home

PAVADINIMAS: [Pavasarį sodai sprogsta]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Pavasarį sodai sprogsta,
Lapeliai žaliuoja,
O rudenyj šermukšnėliai
Sode raudonuoja.

No putino, šermukšnėlio
Sodai raudonuoja,
No girtuoklio pikto vyro
Širdelė dejuoja.

Kai pareina iš karčemos
Kaip girtuoklis girtas,
Muša pačią varijotas
Ir pričinių ieško.

O ta pati nusigandus,
Kaipo drobė balta,
Pasiėmus už rankelių
Su mažais vaikeliais.

– Vai močiute motinėle,
Pabarkie bernelį.

– Nė aš barsiu, nė sakysiu –
Blogiau padarysiu,
Tik, dukrele, bus sunkesnis
Tavo gyvenimas.

Apsiliejo dukterėlė
Gailiom ašarėlėm,
Kai upelis, kada teka
Čystu vandenėliu.

Puolė duktė kryžium žemėn,
Dievo prašydama:
– Atimk, Dieve, mane jauną
Ir mano vaikelį.

Aš nuneščia vaikelėlį
In rūtų darželį,
Pasodyčia vaikelėlį
Rūtelių darželyj,

Kad išaugtum, vaikelėli,
Aukštu radastėliu,
Pražydėtum tu, vaikeli,
Raudonais žiedeliais.

Aš mislelėj vis mislyčia,
Širdelėj turėčia,
Kas rytelis vakarėlis
Per langą žiūrėčia.

Aš, nuėjus in darželį,
Skinčia raudoną žiedelį,
Aš pasupčia paliūliuočia
Kai savo sūnelį.

PATEIKĖJAS: Marė Kazakevičiūtė

FIKSUOTOJAS: Jonas Basanavičius

FIKSAVIMO METAI: 1909

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Garančiškė, k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Garančiškės k., Garliavos prp.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 137-138, Nr. 89
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-53, P. 41

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1031, Nr. 30

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal