Knygadvario objektas "BsTB 11 145-96 Daina M 870 [Kur sodai žydėjo]" >> "[Kur sodai žydėjo]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3980&FId=6304&back=home

PAVADINIMAS: [Kur sodai žydėjo]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Kur sodai žydėjo,
Ten bitutės dūzgė,
Kur jaunos panelės,
Ten berneliai šoko.

– Ketinai žadėjai
Tu mane mylėtie,
O dabar nenori
Su manim kalbėtie.

Aržuolo, klevelio
Karpyti lapeliai,
O tavo, berneli,
Mainyti žodeliai.

Aidamas pro šalį,
Ūsus kraipydamas,
Suėdei tu mane
Kaip bjaurus šunelis.

– Vai mergele mano,
Lelijėle mano,
Pasisėkie žalią rūtą
Po stiklo langeliu.

Prašyk seserėlių,
Baltų lelijėlių,
Kad jos tau nupintų
Rūtų vainikėlį.

Nesakyk tėveliui
Anė motinėlei,
O aš tave paimsiu
Šitą rudenėlį.

Nesakyk broleliui,
O nė seserėlei,
O aš tave parvesiu
Šitą rudenėlį.

PATEIKĖJAS: Marė Kazakevičiūtė

FIKSUOTOJAS: Jonas (sūnėnas) Basanavičius

FIKSAVIMO METAI: 1909

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Garančiškė, k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Garančiškės k., Garliavos prp.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 145-146, Nr. 96
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-53, P. 44

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1031, Nr. 37

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal