Knygadvario objektas "BsTB 11 149-100 Daina M 508+V 111+... [Pasakyk, mergele]" >> "[Pasakyk, mergele]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3984&FId=6308&back=home

PAVADINIMAS: [Pasakyk, mergele]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
– Pasakyk, mergele,
Pasakyk, jaunoji,
Kiek yra dienų
Mėnesėlio vieno.

– Trisdešimts ir viena
Mėnesėlio diena,
O tavęs, berneli,
Ant svieto ne vienas.

– Išeikie, mergele,
Ant tėvelio dvaro,
Paimkie žirgelį
Iš baltų rankelių.

Veskie mano žirgą
In aukštą stainelę,
O mane jauną –
In aukštą svirnelį.

Pašaukie seną
Seną motinėlę –
Kalbėsime mudu
Apė dukterėlę.

Pašaukie seną
Seną tėvelėlį –
Kalbėsime mudu
Apie pasogėlę.

Pašaukie jauniausią
Jauniausią seselę –
Kalbėsime mudu
Apie vainikėlį.

Pašaukie jauniausią
Jauniausią brolelį –
Kalbėsime mudu
Apie žirgelį.

– Vai močiute mano,
Širdužėle mano,
Vai, ar leisi tu už manę
Savo dukterėlę?

– Jei norėsi ir mylėsi
Dukterėlę mano,
Tai aš leisiu už tavę
Savo dukterėlę.

– Vai senas senas
Tėvelėli mano,
Vai, ar duosi
Dukrai pasogėlę?

– Jeigu tik imsi
Mano dukterėlę,
Tai aš išduosiu
Jai pasogėlę.

– Vai tu sesele,
Jauniausia sesele,
Vai, ar nupinsi
Rūtų vainikėlį?

– Tai aš nupinsiu
Rūtų vainikėlį,
Tai jį uždėsiu
Ant geltonų kaselių.

– Vai tu broleli,
Jauniausias broleli,
Vai, ar pakinkysi
Juodbėrus žirgelius?

– Tai aš pakinkysiu
Juodbėrus žirgelius
Ir insodysiu
Vyriausią seselę.

PATEIKĖJAS: Marė Kazakevičiūtė

FIKSUOTOJAS: Jonas (sūnėnas) Basanavičius

FIKSAVIMO METAI: 1909

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Garančiškė, k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Garančiškės k., Garliavos prp.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 149-151, Nr. 100
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-53, P. 46

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1031, Nr. 41

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal