Knygadvario objektas "BsTB 12 202-11 Sakmė BlLPK 3282 [Vagis ir ragana vestuvėse]" >> "Sakmė, redaguota 2004"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=4628&FId=7092&back=home&back=home

PAVADINIMAS: Sakmė, redaguota 2004

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

TEKSTINIS TURINYS:
Kitą kartą vagis par veselę nuėjęs jaunojo arklio vogti, o ragana – marčios pagadyti, ir abuodu susiėję po seklyčios langu. Klausiąs vagis raganos:
– Kaip tu tą marčią pagadysi?
Ji sakanti:
– Kai atjos anos pusės brolaičiai, susės į suolą, o marčią ves iš už darželio už didžiojo stalo, tada brolaičiai sustos ant suolo, tryps. Jaunoji sučiaudės – nieks par trenksmą neišgirs, nepasakys „ant sveikatos“ – aš tada ją ir pagadysiu.
Teip jiedu pasišnekėję ir stovią, kada čia jie kels marčią iš už darželio. Šit ir ėmę meižti po seklyčią, vest iš už darželio marčią už didžiojo stalo. Brolaičiai, sustoję ant suolo, trypią, marti ir sučiaudėjus. Vagis, už lango stovėdams, tuoj sušukęs visu balsu:
– Ant sveikatos!
Visi veselninkai išgirdę. Ta ragana sakanti:
– Vagis ein jaunojo arklio vogti, vagis…
Tuoj juos abudu veselninkai suėmę, išklausinėję. Jaunasis vagiui arklį atidavęs – jok sav sveiks. O tą raganą sudeginę ant laužo.

PATEIKĖJAS: Pranciškus Mikalauskas

FIKSUOTOJAS: Matas Slančiauskas

FIKSAVIMO METAI: 1901-1910

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Rudiškiai, k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Rudiškių k.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 202, Nr. 11
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 12. Juodoji knyga. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
LLTI BR (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos rankraštynas) | F 2-434 („Juodosios knygos”), Nr. 11, Mato Slančiausko pluoštas 10

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal