Knygadvario objektas "BsTB 12 273-497 Sakmė [Apie sužalotą raganą ir grįžtantį pinigą] – BILPK 3657+3650 „Sužalota ragana“; „Grįžtantis pinigas“" >> "Teksto 2004 m. redakcija"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=6236&FId=9040&back=home

PAVADINIMAS: Teksto 2004 m. redakcija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

TEKSTINIS TURINYS:
Aš tarnavau par pusbernį pas latvį Daukšą Toliočiuose. Apė šventą Joną vasarą eidams arti, pamačiau ant vartų šulo (stulpo) gerą gumulą sviesto. Pasakiau gaspadinei. Ta tą sviestą sukrapštė į kokį ragą ir pametė kūrenantys po pečium. Šit neilgtrukus ir atein Bačiulio vaiks su viedru vandenio. Daukšienė klaus:
– Tai kad tu iš mūsų vandenio niekada nenešdavai – kam tu dabar neši?
Tas vaiks atsakė:
– Svečių pas mums yra – mama virs arbatą.
Bet Daukšienė jam vandenio nedavė ir išvarė iš savo kiemo. Po valandos vel sugrįžo su dviem viedrais ir prašo vandenio. Nu, gaspadinė ir leidė, bet kai pasisėmė, tai nuo abiejų viedrų po stiklinę nusėmė ir supylė atgal į šulnį. Paskui ir išgirdom, kad Bačiulienė serga. Tai kokį latvį iš Kuršo parvežė, tai tik sugydė.
O kad išėjau į vaiską, Arlovskoj gubernijoj mačiau, kad viens šiaučius pirko skūrų iš kromo, užmokėjo rublį ir išėjo. Tas kromininks tuoj tą rublį su kokia yla prakalė ir pamovė. Daugiaus tas rublis sukos sukos ir sukos. Ir sako tas krominyks:
– Nė tu manės, nė kito daugiaus nebegaudinėsi.
Tai mat kaip buvo tada.

PATEIKĖJAS: Juozas Kvedaras

FIKSUOTOJAS: Matas Slančiauskas

FIKSAVIMO METAI: 1901-1910

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Jankūnai, k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Jankūnai

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 273, Nr. 497
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 12. Juodoji knyga. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 234, Nr. 423, 424
Šiaurės Lietuvos sakmės ir anekdotai. Surinko Matas Slančiauskas. Parengė Norbertas Vėlius ir Ada Seselskytė. Vilnius, 1975.

SAUGOMA:
LLTI BR (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos rankraštynas) | F 2-434 („Juodosios knygos”), Nr. 497 (Mato Slančiausko X pluoštas)

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal