Knygadvario objektas "BsTB 12 297-660 Tikėjimas [Kaip užsėja kaimyno javus]" >> "Teksto 2004 m. redakcija"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=6709&FId=9534&back=home

PAVADINIMAS: Teksto 2004 m. redakcija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

TEKSTINIS TURINYS:
Pradedant sėti pavasaryj, tai žiūr kaimyns į kaimyną, kad ans pirma pradėtų sėti, o kad šis pradės, tai ans jį užsės. Tai iš užsėtų javų nieks nebus arba bus menkesni. O kad ans, išsivežęs sėklą, lauk šio, nesėj, tai šis tam tyčia tur išsinešęs kirvį, tą įkert į ežią ir sėj, tai ans jam nieko nebepadaro. (Juozas Tolkus iš sodž.

PATEIKĖJAS: Juozas Tolkus

FIKSUOTOJAS: Matas Slančiauskas

FIKSAVIMO METAI: 1901-1910

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Bilžiai, k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Bilžių sodžius, Žagarės parapija

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 297, Nr. 660
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 12. Juodoji knyga. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
LLTI BR (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos rankraštynas) | F 2-434 („Juodosios knygos”), Nr. 660 (Mato Slančiausko X pluoštas)

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal