Knygadvario objektas "BsTB 2 105-50 Sakmė – Laumės ir kūdikis" >> "Teksto 1995 m. redakcija"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=6973&FId=9881&back=home

PAVADINIMAS: Teksto 1995 m. redakcija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Vieną kartą gyvena sodo dvė moteriškas. Viena buvo gera, o antra užvydelninka. Geroji moteriška buva labai biedna, turėja sau uždirbti duoną.
Vieną kartą su sava mažu kūdikiu išėja rugių rišti. Dirbdama par kiaurą dieną, užmirša suvisu sava vaiką. Parėjusi vakare namo, nusiganda priminusi, kad vaiką palika lauke. „Jau dabar, – saka, – laumės nusmaugs mano kūdikį...“ Bėg į lauką nuliūdusi, gird pagirė laumes beliūliuojant:
– Aa aa, mana vaiks...
Ir bija motyna arčiaus eit, kad laumės neapstotų, – krita ir negyva. Nuo ryta atsikėlusi, bėg į pagirį ir atrand po berža lopšelį pakabytą, o lopšely atrand sava kūdikėlį skaniai bemiegtantį, auksu apipiltą ir gražiai parėdytą. Iš džiaugsma nežina ką daryti. Pakvieč susiedę ir parsineš rankuos vaiką su turtais.
Susiede iš piktuma* kone sprogsta! Sulaukė vakarą, parėda sava kūdikį gražiai ir neš į pagirį. Pati palikusi parbėg namo. Atsisokusi bėg paklausytė, kaip laumės sup jos kūdikį, ir girda:
– Aa aa, meškos vaiks!..
Nekantriai mislija, dėl ko neliūliuoj: „Aa aa, mano vaiks!..“
Led tik sulaukė aušros, bėg susiedės kviesti:
– Eikiam, eikiam, padėk šiandieną muno vaiką parnešti. Laumes turbūt ne mažiaus aukso palika.
Atein į pagirį – rand beržą sulaužytą ir vaiką sudraskytą, o žarnas apė medį apvyniotas.

PATEIKĖJAS: Antanas Rimavičius

FIKSUOTOJAS: Aleksandras Pogodinas

FIKSAVIMO METAI: 1893

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Šakyna, mstl., Šakynos sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Šakyna, Šiaulių pav.

FIKSAVIMO APLINKYBĖS: A. Pogodino pastaba: papasakojo kun. Rimavičius.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 105, Nr. 50
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 2. Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Įvadą parašė Leonardas Sauka. Paaiškinimai Kosto Aleksyno, Leonardo Saukos. Vilnius: Vaga, 1995. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SKELBTA LEIDINYJE:, Nr. 50
Lietuviškos pasakos yvairios (II t.). Surinko dr. J. Basanavičius. Chicago (III.): Turtu ir spauda „Lietuvos“, 1904.

SKELBTA LEIDINYJE:, P. 255
Живая cтapинa. Год 4, вып. 2. C. Пeтepбypr, 1894.

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: J. Basanavičiaus pastaba: mitologinė. Paaiškinimas: piktuma – orig. zlasties

Spausdinti

Atgal