Knygadvario objektas "BsTB 2 261-122 Sakmė – Kaip bernai ataneše gaspadoriui šunį supuvusį, e čia būta pinigų!" >> "Teksto 1995 m. redakcija"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=7500&FId=10475&back=home&back=home

PAVADINIMAS: Teksto 1995 m. redakcija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Vienas ūkinykas važiava iš turgaus girtas ir pamate pinigus degunt. Išlipe iš ratų ir, pabadįs žemes su batagaičiu*, užgirda, kad čerška pinigai. Bet teip girtas būdamas nei lapetas turėdamas, negalėja jų iškaste, del ta pametįs ir parvažiava namã. Namie pasake sumdinykams bernams, katrie buva du, kad mate degunt pinigus, ir liepe ait iškast. Bernai pasijeme lapetas ir aidami sau šnekėjas:
– Jegu tik rasma pinigus, tai tiek anas mum regės su pinigais, kaip sava nasį!
Nuveja tan vietan, kaip sake gaspadarius, ir pradėja kast. Išmetį keletų lapetų, užkase supuvusį šunį. Nusispjavį narėja ait namã, bet susmislija vel ir suskalbėja pamest šitų dvėslinų namã, sakydami:
– Kaip gaspadarius mum apšidija, teip ir mes jam padarysma!
Sujėmį unt lapetų baisiai smirdunčių šunia dvėslinų, parneše namã ir pra lungų inmete gaspadariui, sakydami:
– Še tau pinigai!
Kaip tik gryčian inmete, tik čin-n-n ir subirėja dvėslina piniguos. Mat jau girtam buva paskirti, kad jam atateka.

FIKSUOTOJAS: Dominykas Sirvydis

FIKSAVIMO METAI: 1904

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Dauliūnai, k., Jūžintų sen., Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Dauliūnų kaimas, Jūžintų parapija

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 261-262, Nr. 122
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 2. Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Įvadą parašė Leonardas Sauka. Paaiškinimai Kosto Aleksyno, Leonardo Saukos. Vilnius: Vaga, 1995. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SKELBTA LEIDINYJE:, Nr. 122
Lietuviškos pasakos yvairios (II t.). Surinko dr. J. Basanavičius. Chicago (III.): Turtu ir spauda „Lietuvos“, 1904.

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: J. Basanavičiaus pastaba: pinigai. Paaiškinimas: batagaičiu – Bs. skl. batkačiu

Spausdinti

Atgal