Knygadvario objektas "BsTB 2 277-135 Sakmė – Apie tai, kaip kai kadu geriau virves pirkt, ne duona" >> "Teksto 1995 m. redakcija"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=7529&FId=10504&back=home

PAVADINIMAS: Teksto 1995 m. redakcija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Buva vienas labai biednas žmagelis. Pristiga anas vienąkart duonas ir nebeturi kuo pirkt. Nuveja un susiedų, katras buva labai bagatas ir nemieruotai šykštus, ir jėme prašyt, kad pažyčiatų nars keletų garčiukų rugių, sakydamas:
– Aš jau baigiu mirt iš bada.
Susiedas nedave jam rugių ir išvare jį iš sava namų, kad nepurvintų aslas. Aina žmagelis namã ir mislija sau: „Tai kad dabar būtų galima numirt!“
Beaidamas susitika panaitį, tas jam dave keletą auksinų pinigų ir liepe ait pirkt... virves. Nusistebėja žmagelis ir tare:
– Kam gi man virvių, kad mana pati ir vaikai baigia mirt badu, be duonas: man reikia duonas!
Panaitis atsake:
– Bus visa ir tau, ir pačiai su vaikais, tik aik, sakau, ir pirk virves.
Nuveja žmagelis miestan ir nuspirka virves. Beaidamas namã par miškų, užeja vienam daikti duobį iškastų ir aplink žmagaus išpeduota. Sumislija žmagelis laukt, kas čia bus, ir inlipe medžian, pametįs virves žemėj. Egi žiūri – ataina ja susiedas bagačius ir atsineša un pečių maišų. Prejįs un duobį, supyle duobėn iš maiša pinigus ir pareja namã pabaigt atnešt pinigų. Žmagus, neilgai laukdamas, tuoj išlipe iš egles, išsisėme visus pinigus ir parsineše namã, ažmiršįs net ir virves pasjimt.
Ataina bagačius, da vėl atsineša trupučiukų pinigų. Žiūri – išimta iš duobės visi pinigai. Jėme draskyt un savį plaukus ir keiktes, sakydamas:
– Kad man velniai pajimtų takį durnių!
Un gala, nebežinadamas, ka daryt iš pykčia, pamate žmagaus pamestas virves, pagriebįs jas ir paskare un epušės.

PATEIKĖJAS: Mykolas Bernotas

FIKSAVIMO METAI: 1904

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Dauliūnai, k., Jūžintų sen., Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Dauliūnų kaimas, Jūžintų parapija

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 277-278, Nr. 135
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 2. Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Įvadą parašė Leonardas Sauka. Paaiškinimai Kosto Aleksyno, Leonardo Saukos. Vilnius: Vaga, 1995. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SKELBTA LEIDINYJE:, Nr. 135
Lietuviškos pasakos yvairios (II t.). Surinko dr. J. Basanavičius. Chicago (III.): Turtu ir spauda „Lietuvos“, 1904.

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: J. Basanavičiaus pastaba: pinigai. Mitologinė.

Spausdinti

Atgal