Knygadvario objektas "BsTB 2 279-137 Sakmė – Apie vienų bernaitį, katras saugaja papartį pražystunt" >> "Teksto 1995 m. redakcija"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=7531&FId=10506&back=home

PAVADINIMAS: Teksto 1995 m. redakcija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Vienas bernaitis auklėja sava darži papartį ir kas švinta Jana nakt saugadava jį pražystunt, bet niekadas jam nepasiseke nusaugat: vis velnias pirma ja pagriebdava žiedų. Viena babele dave jam radų, kad iš vakara pastiestų baltų skarelį ties paparčiu, ažsidegtų žvakį ir atsisėdįs niekur daugiau nežiūrėtų, kaip tik viršūnen paparčia.
Kaip tik ataja švinta Jana naktis, bernaitis tuoj ažsidege puodi žvakį, pasitiese ties paparčiu baltų skarytį ir sėdi, žiūrėdamas un papartį. Papartis buva viškai gryčias pašalyj. Tuoj pradėja jį baidyte visakias baidykles: tai šunys iškišį duntis linda, tai gyvates šliauže ir visakie driežlai aplink vyniajas. Tai vėl meška niauradama viršun ja eja, bet bernaitis, atmindamas babeles radų, niekur nežvilgterėja, ir baidykles, matydamas, kad anas jų nebija, ta išnyka, baisesne atsirasdava. Štai pamate, kad didelis juodas katinas nusirepečkena iš palėpes par sųsparų ir šaka tiesiai puodan un žvakes. Bernaitis ažsimaja un ja ir sureka:
– Škeč talyn!
Tuo laiku, kaip jis un katinų grįžtelėja, papartis pražyda ir žiedas nuriedėja un patiestas skarytes, kurį pelėda prišakus pagriebe ir nusineše. Tadu nuskvataja visakiais balsais ir nusijuoke visuos kraštuos, e bernaitis ir vėl palika be paparčia žieda.

PATEIKĖJAS: Dominykas Sirvydis

FIKSAVIMO METAI: 1904

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Dauliūnai, k., Jūžintų sen., Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Dauliūnų kaimas, Jūžintų parapija

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 279-280, Nr. 137
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 2. Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Įvadą parašė Leonardas Sauka. Paaiškinimai Kosto Aleksyno, Leonardo Saukos. Vilnius: Vaga, 1995. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SKELBTA LEIDINYJE:, Nr. 137
Lietuviškos pasakos yvairios (II t.). Surinko dr. J. Basanavičius. Chicago (III.): Turtu ir spauda „Lietuvos“, 1904.

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: J. Basanavičiaus pastaba: papartis. Mitologinė.

Spausdinti

Atgal