Knygadvario objektas "BsTB 2 280-138 Sakmė – Apie vienų žmagų, katram paparčia žiedas inleke až apivarų" >> "Teksto 1995 m. redakcija"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=7532&FId=10507&back=home

PAVADINIMAS: Teksto 1995 m. redakcija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Eja vienas žmagus par miškų vidunaktį. Buva tai švinta Jana naktis. Anas buva su vyžam apsiavįs. Beainunt ažbrida par papartynų. Tųnakt tikrasai papartis žydi. Taj pat minutej papartis pražyda, žmagus, aidamas pra šalį, ja žiedų nubrauke, ir jam nematunt žiedas inleke jam ažu apivarų. Vienaj akimirkaj žmagus palika visa žinuntis. Pradėja žinat, kur kas un svieta taj minutej dedas ir kų ja namiškiai veikia. Pamate kiauriai žemes visus turtus ir pinigus ažukastus.
Beaidamas žmagus pavarga ir atsisėda pasilsėtų. Atsisėdįs persiave kajas. Kaip tik nusiave tų kajų, kur buva ažlėkįs paparčia žiedas, kaip tik autskarį iškietaja, jėme žiedas išlėke žemen, ir vėl palika žmagus nieka nežinuntis.

PATEIKĖJAS: Dominykas Sirvydis

FIKSAVIMO METAI: 1904

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Dauliūnai, k., Jūžintų sen., Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Dauliūnų kaimas, Jūžintų parapija

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 280, Nr. 138
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 2. Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Įvadą parašė Leonardas Sauka. Paaiškinimai Kosto Aleksyno, Leonardo Saukos. Vilnius: Vaga, 1995. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SKELBTA LEIDINYJE:, Nr. 138
Lietuviškos pasakos yvairios (II t.). Surinko dr. J. Basanavičius. Chicago (III.): Turtu ir spauda „Lietuvos“, 1904.

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: J. Basanavičiaus pastaba: papartis. Mitologinė.

Spausdinti

Atgal