Knygadvario objektas "BsTB 2 280-139 Sakmė – Kaip vienaj gryčiaj vis sakydava pra aukštinį: „Lėksiu!“" >> "Teksto 1995 m. redakcija"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=7533&FId=10508&back=home&back=home

PAVADINIMAS: Teksto 1995 m. redakcija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Vienuos namuos niekas negalėdava pagulėt. Kaip tik ataidava vakaras, tuoj pradėdava kasžin kas un viršaus lubų trinksėt, atsikišdava aukštinis, ir pradėdava sakyt: „Lėksiu! Lėksiu!“ Visi bijadava, kad nečysčiukas neinlėkt, ir vakara išeidava un susiedų gult.
Ataja vienakart ubagas ir prašas un naktigulta. Gaspadine jam saka:
– Mes prijimt tai prijimtumem, bet kad mūsų gryčia nerami. Mes patys unt nakties išeinam kitur.
Bet ubagas sake, kad anas nie kakių gundinimų nebijųs. Ažgulėja. Vakara visi išeja, palika tik vienų ubagų. Šis tuoj ažsidege žvakį ir skaita knygų. Neilga trukus pradėja rėkt pra aukštinį laibu balsu:
– Lėksiu! Lėksiu!
Ubagas pasižiūrėja ir tare:
– Nag lėk sau, kad nari!
Kaip tik anas tuos žadžius ištare, tuoj driaaaks ir išlėke krūva pinigų. Bet kaip tik ubagas narėja pasjimt pinigus, tuoj anys prapuola, ir atsiliepe nuo viršaus lubų balsas:
– Ne tau šitie pinigai skirti, ne tu ir pajimsi! Juos pajims tik šitų namų gaspadariaus duktė.
Ubagas pasake gaspadariam, ir kitųvakar palika name su ubagu sava dukterį. Kaip tik pradėja pra aukštinį sakyt:
– Lėksiu! Lėksiu! – tuoj mergiate saka:
– Lėk sau, kad nari.
Pinigai išlėke, ir mergiate juos visus sujeme. Nuo ta laika niekas pra aukštinį neberėkdava, ir gaspadarius, pinigų turėdamas, laimingai sau gyvena.

PATEIKĖJAS: Dominykas Sirvydis

FIKSAVIMO METAI: 1904

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Dauliūnai, k., Jūžintų sen., Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Dauliūnų kaimas, Jūžintų parapija

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 280-281, Nr. 139
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 2. Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Įvadą parašė Leonardas Sauka. Paaiškinimai Kosto Aleksyno, Leonardo Saukos. Vilnius: Vaga, 1995. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SKELBTA LEIDINYJE:, Nr. 139
Lietuviškos pasakos yvairios (II t.). Surinko dr. J. Basanavičius. Chicago (III.): Turtu ir spauda „Lietuvos“, 1904.

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: J. Basanavičiaus pastaba: vaidinimas. Mitologinė.

Spausdinti

Atgal