Knygadvario objektas "BsTB 3 368-164 Sakmė – Apė aitvarą lunkinį" >> "Teksto 1997 m. redakcija"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=7647&FId=10620&back=home

PAVADINIMAS: Teksto 1997 m. redakcija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Sako, aitvarų būdavę visokių. Mat vieni nešdavę tiktai pinigus, kiti – javus*, kiti – sviestą ir teip toliaus.
Pas vieną žmogų nežinia iš kur prisipainiojo aitvaras, ir vis, kaip tik iš ryto atsikelia, rasdavę prinešta lunkinių virvių – mat buvęs „lunkinis“. Toliaus tas žmogus nė neužkentęs, jau kur nė padėt neturėjęs, o aitvaras neša ir neša! „Ką čia daryt?“ – mislija žmogelis. Parvežė kunigą, pašventino lunkus. Aitvaras, nepažinęs, ar šventyta, ar ne, lunkus vis nenustojęs vilkęs. Žmogus klausęs rodos savo kaimynų, ką daryt, kaip tą aitvarą atsikratyt. Vienas kaimynas prirodijęs, sako:
– Kaip da sykį parneš, tai tu visus tuos lunkus išversk ant kiemo ir ko no labiausiai apderk.
Žmogus teip ir padaręs. Nog to sykio daugiaus aitvaras lunkų nenešęs.
Norint aitvarą atsikratyt, tai vis teip reik padaryt. Aitvaras didiai nuliūsta, kaip randa savo darbą apdergtą. Mat jis neša iš didžiausios malonies, o kad teip jį paniekina, tai nė atsiprašyt neduoda.

FIKSUOTOJAS: Pr. Aidukaitis

FIKSAVIMO METAI: 1900-1902

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Vaitkabaliai, k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Vaitkabalių k., Vilkaviškio pav.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 368-369, Nr. 164
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 3. Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Įvadą parašė Leonardas Sauka. Paaiškinimai Kosto Aleksyno, Leonardo Saukos. Vilnius: Vaga, 1997. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SKELBTA LEIDINYJE:, Nr. 164
Lietuviškos pasakos yvairios. surinko Dr. J.Basanavičius. Chicago (Ill.): Turtu ir spauda "Lietuvos", D.3. – 1904.

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: javus – Bs. skl. grūdus

Spausdinti

Atgal