Knygadvario objektas "BsTB 3 369-165 Sakmė BlLKPK 3651 – Kaip raganos lekioja" >> "Teksto 1997 m. redakcija"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=7648&FId=10621&back=home&back=home

PAVADINIMAS: Teksto 1997 m. redakcija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Kitąsyk pas vienus raganius buvo bernas. Ale jis vieną kartą žiūri, kad gaspadinė su savo seseria pasitepė pažastes kokiu ten sviestu ir išlėkė per aukštinį. Jis padabojo, kur tą sviestą padėjo, irgi patepė sau pažastes ir – išlėkė. Netrukus pasijuto tokiam dideliam pleciuj. Žiūri – jo gaspadinė su seseria tenai. Užsimovė ant galvos po milžtuvę, šoka o šoka. Duoda ir tam bernui, ko jie patys valgo. Ale tam bernui labai nepatikę, kad ir geriausis valgis, ale nieks nesūdyta. Tada jis pašaukęs:
– Dėl pono Dievo! Duokite druskos!
Kaip tik teip pasakęs – pasijunta, kad tokioje klampynėj, baloj po kupstus niurkosi.

PATEIKĖJAS: Užrašė Pr. Aidukaitis savo motinos pasaką.

FIKSUOTOJAS: Pr. Aidukaitis

FIKSAVIMO METAI: 1900-1902

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Vaitkabaliai, k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Vaitkabalių k., Vilkaviškio pav.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 369, Nr. 165
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 3. Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Įvadą parašė Leonardas Sauka. Paaiškinimai Kosto Aleksyno, Leonardo Saukos. Vilnius: Vaga, 1997. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SKELBTA LEIDINYJE:, Nr. 165
Lietuviškos pasakos yvairios. surinko Dr. J.Basanavičius. Chicago (Ill.): Turtu ir spauda "Lietuvos", D.3. – 1904.

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal