Knygadvario objektas "BsTB 3 372-169 Pasaka AT 1790 – Kaip vargamistras su vikaru klebono jautį vogė" >> "Teksto 1997 m. redakcija"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=7653&FId=10626&back=home

PAVADINIMAS: Teksto 1997 m. redakcija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Pas vieną kleboną buvo tokis vargamistras ir kitas kunigas vikaras. Tas vargamistras su vikaru vieną naktį pavogė klebono jautį. Pasidalino per pusę ir susitarė nė vienas niekam nesakyt.
Ant rytojaus vargamistras nuvėjo su kokiu reikalu pas kleboną. Klebonas vargamistro klausia:
– Ar tu nežinai, kas mano jautį pavogė?
– Nežinau, – atsakė vargamistras.
Kunigas sako:
– Aš vis žinosu. Ateis pas mane nusidėjimų išpažint, tai ir nepasakę nebus.
Sako vargamistras:
– Aš pasakysu. Mudu su kunigu vikaru pavogėva tą jautį, mėsą per pusę pasidalinova, o skūrą tai nebuvo kaip pasidalyt. Tačiaus išmislijova: atsisėdova mudu ant uslano, vienas ant vieno galo, kitas ant kito, skūrą insikandova ir tęsėv, – kiek katram nutrūks, tai tiek to bus. Kaip ta skūra plyšo, tai kaip uslanas virs, – kaip duosu galva in sieną! Tai ėmiau ir pabudau...
Klebonas sako:
– Ek, durniau tu, tu tik teip sapnavai, o man pasakoji tokius niekus, kad aš nė suklausyt negaliu.

PATEIKĖJAS: Petras Valinčius

FIKSUOTOJAS: Pr. Aidukaitis

FIKSAVIMO METAI: 1900-1902

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Vaitkabaliai, k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Vaitkabalių k., Vilkaviškio pav.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 372-373, Nr. 169
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 3. Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Įvadą parašė Leonardas Sauka. Paaiškinimai Kosto Aleksyno, Leonardo Saukos. Vilnius: Vaga, 1997. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SKELBTA LEIDINYJE:, Nr. 169
Lietuviškos pasakos yvairios. surinko Dr. J.Basanavičius. Chicago (Ill.): Turtu ir spauda "Lietuvos", D.3. – 1904.

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal