Knygadvario objektas "BsTB 2 413-200 Sakmė (AT 250A) – Apie vėžį" >> "Teksto 1995 m. redakcija"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=7723&FId=10698&back=home&back=home&back=home

PAVADINIMAS: Teksto 1995 m. redakcija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Dievas, sutverdamas vėžį, labai skubatai dirba ir ažmirša jam padirbte akis. Vežys, nieka nematydamas, pradėja atžagariai vaikščiat ir, kaip kažnas nesveikas, teip ir anas labai piktas ir priešginis buva. Paskui kasžin kas pasake Dievui, kad vežys neturįs akių. Suskata Dievas ir, padirbįs akis, pašauke vėžį ir tarė:
– Te, insdėk akis!
Vežys, kaip visadu priešginis, teip ir dabar saka:
– Kad pirma nedavei, tai dabar kišk šik...!

PATEIKĖJAS: Dominykas Sirvydis

FIKSAVIMO METAI: 1904

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Dauliūnai, k., Jūžintų sen., Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Dauliūnai, Jūžintų parapija

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 413, Nr. 200
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 2. Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Įvadą parašė Leonardas Sauka. Paaiškinimai Kosto Aleksyno, Leonardo Saukos. Vilnius: Vaga, 1995. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SKELBTA LEIDINYJE:, Nr. 200
Lietuviškos pasakos yvairios (II t.). Surinko dr. J. Basanavičius. Chicago (III.): Turtu ir spauda „Lietuvos“, 1904.

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: J. Basanavičiaus pastaba: žvėrių pasakos.

Spausdinti

Atgal