Paieška Bronislavos Kerbelytės "Lietuvių pasakojamosios tautosakos kataloge"

Žanrinis skyrius: Stebuklinės pasakos
Žanrinis poskyris:Kiti stebuklingi įvykiai
Tipo numeris ir pavadinimas:AT 700 - Nykštukas
Tipo variantų ir kontaminacijų skai?ius: [144; 5]
Tipo aprašymas:
 

1.2.1.5. Herojus sutinka su nepriimtina antipodo sąlyga

1.1. H patenka į A priklausomybę: Tėvas parduoda Nykštuką ponui, kai šis sūnų pinigais apipila. – 1.2.1.5.

[1]: Ž DSPŽ 2 p. 67.

4.1. H patenka į A priklausomybę: 1.2.1.5. H išsivaduoja: Nykštukas pasislepia motinos plaukuose – ponas jo neranda. – 1.1.1.1. / Nykštukas išvažiuoja namo kartu su pono svečiais. – 1.1.2.4. / Vaikas prakrapšto skylutę skrynelėje / pono kišenėje ir pabėga. – 1.1.1.9.; Nykštukas įšoksta į vilko gerklę ir reikalauja nešti jį namo. – 1.1.2.4. / Nykštukas pasiprašo poną į lauką ir pasislepia.. – 1.1.2.2.

[6]: V 344(742); R 421(42), 3107(137); K SchLG 121 = BsLPY 14; D 807(1353), 1305(7). Įvairūs [2]: R 2023(134); K TD 7 150.

H gauna nepaprastą Ha: Tėvai pasako, kad turėtų nors tokį vaiką, kaip nykštys.Toks ir gimsta. – 1.2.1.11. / Tėvai bezda į grūstuvę / į kaladę / nupjauna nykštį ir užmeta ant krosnies / pakrosnin / įdeda į puodą ant krosnies / į stuburą.Atsiranda vaikas. – 1.1.2.16. / Žmonės supa alksnį / rąstą / medinį vaiką / augina vėžį. – 1.1.2.15. / Seneliai nutašo vaiką iš ąžuolo / nulipdo iš molio / iš tešlos. – 1.1.2.17. / Žmona grūda piestoje dvilypį riešutą – gimsta sūnus. – 1.1.1.17. H patenka į A priklausomybę: 1.2.1.5. <...>

[24]: Ž 449b(102), 1552(244), 1969(26); V 262(189), 768(499); R 936(30), 1133(7), 1250(36), 2088(345), 2123(2), 5080(41); K 4638(212); S DSPŽ 1 p. 280, I 133(80); D VLCh 2 p. 376, GP 52, III 163(148), III 173(384), 724(106), 1239(42), 2940(82), 3164(477), 3484(141); N I 509(6). Įvairūs [1]: R 10b(228).

1.2.1.8. Herojus kontaktuoja su pavojingu personažu ar objektu

4.1. H patenka į A priklausomybę: Nykštukas eina kartu su vagimis vogti. – 1.2.1.8. (Nykštukas garsiai klausia vagių, ką imti – šeimininkas išgirsta. – 1.2.1.1.) / Nykštukas pasislepia nuo lietaus po lepše – karvė suėda / įlenda į vėdarą – vilkas praryja. – 1.2.1.8. H išsivaduoja: Nykštukas pjausto vilko pilvą / šaukia pilve, kad vilkas avis vagia. Vilkas badu nudvesia, nykštukas išlenda. / Karvės pilve nykštukas šaukia, kad nemelžtų, – karvę papjauna. – 1.1.1.9.

[8]: Ž 2934(172), 4967(10), 4973(132); R DSPŽ 2 p. 66, 1120(254), 3835(1276); D III 179(157), 3427(6).

H gauna nepaprastą Ha: 1.2.1.11. / 1.1.2.16. / 1.1.2.17. H patenka į A priklausomybę: 1.2.1.8. <...>

[15]: Ž 3471(996), 3563(16), 4650(331), 4967(90); V ŠLSP 143, 3001(32); R 545(61), 1713(25), 2115(22); S 4545(386); D III 98c(6), III 173(430), 474(36), 2750(226), 4879(21). Įvairūs [1]: D 725(421).

1.2.1.5. + 1.2.1.8.

4.1. H patenka į A priklausomybę: 1.2.1.5. H išsivaduoja: 1.1.1.9. / 1.1.2.2. + 4.1. H patenka į A priklausomybę: 1.2.1.8. H išsivaduoja: Vaikas drasko vilko vidurius ir liepia nešti pas tėvus / vaikas žada išlįsti iš vilko pilvo, kai nuneš pas tėvus. – 1.1.2.13. / 1.1.1.9.

[14]: Ž 2002(76), 2230(538), 4061(81), 4869(89); R DPDI 69, 882(72), 1137(74), 1252(205), 1780(133), 3164(158); S 1312(21), 2291(460), 3517(407); N I 842(26).

H gauna nepaprastą Ha: 1.2.1.11. / 1.1.2.16. / 1.1.2.17. / Žmona valgo agurką, jo gabalą numeta – gimsta nykštukas. – 1.1.2.7. H patenka į A priklausomybę: 1.2.1.5. H išsivaduoja: 1.1.2.2. / 1.1.1.9. + 4.1. H patenka į A priklausomybę: 1.2.1.8. H išsivaduoja: 1.1.2.13. / 1.1.1.9.

[69]: Ž DPM 41 = DŽT 2 503, 788(81), 1167(548), 1459(36), 1547(37), 1732(140), 1774(73), 1782(58), 1973(1), 2924(147), 3171(218), 3573(112), 3665(1005), 4029(38), 4056(118), 4059(12), 4643(33), LVIA f. 1135 a. 10 Nr. 179 p. 14; V BsLPY 2 85, SlŠLP 87, I 210(144), 267(1), 1622(54), 1674(80), 2006(1), 2023(142), 2463(14), 3024(6), 3783(677, 740); 4949(155); R LP 22 = LTt 3 189 ~ LRš 75, I 301(16), I 802(9), 218(1213), 337(51), 768(571), 1532(2), 1594(5), 1729(14), 1780(130), 1860(185), 1910(41), 1914(14), 2431(18), 3049(57), 3153(138), 3200(37), 5059(104a); K JrkLM 5 = BsLPY 1 40, S BsLPY 3 53, I 133(39), 452(84), 4767(59); D GP 15, III 161(172), III 173(267), III 226(997 ~ 1033), 449a(100), 686(101); 724(41), 789(22), 1305(39), 2898(976), 2907(62, 96), 4474(366). Įvairūs [1]: R 3835(1419).

1.1.2.16. Herojus padeda objektą į palankias sąlygas

1.1. H gauna nepaprastą Ha: 1.1.2.16.

[5]: Ž 1284(376), 5031(57); D I 480(60), 552(1114 ~ 1164).

1.1.1.17. Herojus paveikia personažą ar objektą ypatingu veiksmu ar priemone 1.1. H gauna nepaprastą Ha: Elgeta randa miške vaiką ir pakrikštija – užauga stipruolis. / Žmonės pripila į butelį vandens, o burtininkas ten kažką įdeda – atsiranda stiprus vaikas. – 1.1.1.17.

[2]: R 3414(493), 3992(61).

 

Bendrą tipo aprašymą žr. Lietuvių liaudies pasakų repertuare