PradžiaApie AruodusNuorodosAtsiliepimaiStraipsniaiENSena versija

 
 
 
 
Pasirinkite paieškos tipą:
Bendroji BendrojiTipologinė TipologinėBibliografija BibliografijaKompleksinė
 
 
PADAVIMUOSE GLŪDINTI LIETUVOS ISTORIJA

2007 m. Aruodus papildė didelė lietuvių padavimų su fotonuotraukomis ir garso įrašais kolekcija. 2007-02-12 Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija pagal Lietuvos tūkstantmečio programą skyrė paramą šviečiamojo kultūros paveldo projekto „Padavimuose glūdinti Lietuvos istorija“ įgyvendinimui. Projektą realizavo Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (projekto vadovė dr. Radvilė Racėnaitė).

Projekto vykdytojų mokslininkų grupė Aruoduose sukūrė teminį duomenų rinkinį „Lietuvos istoriniai padavimai“, kuriame pristatomi su Lietuvos istorijos paminklais susiję padavimai. Susisteminta ir internetui adaptuota per 180 vnt. moksliniais pagrindais atrinktų padavimų apie Lietuvos piliakalnių kilmę, mūrines Lietuvos pilis bei Lietuvos vietovių ir jų pavadinimų kilmę.

Folkloro duomenų rinkinį papildė daugiau nei 100 vnt. padavimuose minimų piliakalnių nuotraukų ir virš 40 vnt. padavimų garso įrašų.

Teminį duomenų rinkinį „Lietuvos istoriniai padavimai“ galite peržiūrėti naudodami Bendrąją paiešką, eilutėje kriterijus susiaurindami paiešką iki duomenų rinkinys, o eilutėje ieškomas žodis pasirinkdami iš atsiskleidžiančio sąrašo rinkinį „Lietuvos istoriniai padavimai“.

Atsidarę objektų, garso įrašų ar vaizdo duomenų sąrašus, galėsite peržiūrėti atskirus informacinius vienetus. Objektų sąraše ties padavimo pavadinimu pateikiama trumpa jo anotacija. Norėdami perskaityti visą padavimo tekstą, pasirinkite jį iš objektų sąrašo, o atsidariusiame tautosakos objekto aprašo lange ties eilute turinys spauskite padavimo pavadinimą prie pilnaties ženklo(visateksčių duomenų simbolis). Tautosakos objekto aprašo lange taip pat nurodomi su šiuo padavimu susiję vaizdo ar garso įrašų duomenys bei kiti apie tą patį istorinį paminklą pasakojantys padavimai. Norėdami sužinoti, kur saugomas atitinkamo padavimo originalas, ties eilute turinys spauskite padavimo pavadinimą su prierašu rankraštinė versija prie jaunaties ženklo (dalinių duomenų simbolis).

Projektą „Padavimuose glūdinti Lietuvos istorija“ planuojama tęsti ir kitais metais, toliau pildant teminį duomenų rinkinį „Lietuvos istoriniai padavimai“ Aruodų aplinkoje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas 2003 - 2007