PradžiaApie AruodusNuorodosAtsiliepimaiStraipsniaiENSena versija

 
 
 
 
Pasirinkite paieškos tipą:
Bendroji BendrojiTipologinė TipologinėBibliografija BibliografijaKompleksinė
 
 
PADAVIMUOSE GLŪDINTI LIETUVOS ISTORIJA 2008

2008 m. Aruodų informacinėje sistemoje, tęsiant 2007 m. pradėtą šviečiamąjį kultūros paveldo projektą „Padavimuose glūdinti Lietuvos istorija“, toliau pildyta lietuvių ir kitų Lietuvoje gyvenančių tautinių ir konfesinių mažumų padavimų su garso įrašais ir nuotraukomis kolekcija.

Šiam projektui kaip ir pernai paramą skyrė Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija pagal Lietuvos tūkstantmečio programą. Projektą realizavo Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (projekto vadovė dr. Radvilė Racėnaitė).

Projekto vykdytojų mokslininkų grupė Aruoduose sukurtą teminį duomenų rinkinį „Lietuvos istoriniai padavimai“ šiemet papildė padavimais apie vandens telkinius (upes, ežerus) bei smulkesnius kraštovaizdžio objektus, tokius kaip išskirtiniai akmenys ar riedulių sankaupos, kūlgrindos. Susisteminta ir internetui adaptuota apie 200 vnt. padavimų tekstų, kuriuos papildė apie 50 vnt. padavimų garso įrašų ir beveik 200 vnt. padavimuose minimų objektų nuotraukų.

Vertinga šiais metais suskaitmenintos medžiagos dalis – tai iš Trakų apylinkėse gyvenančių karaimų užrašyti padavimai bei šios etnokonfesinės mažumos gyvenimą atspindinčios nuotraukos ir Neries regioniniame parke iš lenkų kilmės gyventojų užrašyti padavimai.

Teminį duomenų rinkinį „Lietuvos istoriniai padavimai“ galite peržiūrėti naudodami Bendrąją paiešką, eilutėje „Kriterijus“ susiaurindami paiešką iki „Duomenų rinkinys“, o eilutėje „Ieškomas žodis“ pasirinkdami iš atsiskleidžiančio sąrašo rinkinį „Lietuvos istoriniai padavimai“.

Atsidarę Objektų, Garso įrašų ar Vaizdų sąrašus, galėsite peržiūrėti atskirus informacinius vienetus. Objektų sąraše ties padavimo pavadinimu pateikiama trumpa jo anotacija. Norėdami perskaityti visą padavimo tekstą, pasirinkite jį iš Objektų sąrašo, o atsidariusiame Tautosakos objekto aprašo lange ties eilute Turinys spauskite padavimo pavadinimą prie balto apskritimo. Tautosakos objekto aprašo lange taip pat nurodomi su šiuo padavimu susiję Vaizdo ar Garso įrašų duomenys bei kiti apie tą patį istorinį paminklą pasakojantys padavimai. Norėdami sužinoti, kur saugomas atitinkamo padavimo originalas, ties eilute Turinys spauskite padavimo pavadinimą su prierašu „Rankraštinė versija“ prie juodo apskritimo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas 2003 - 2007