PradžiaApie AruodusNuorodosAtsiliepimaiStraipsniaiENSena versija

 
 
 
 
Pasirinkite paieškos tipą:
Bendroji BendrojiTipologinė TipologinėBibliografija BibliografijaKompleksinė
 
 
KNYGADVARIS - SKAITMENINĖ JONO BASANAVIČIAUS TAUTOSAKOS BIBLIOTEKA


2008 m. gavus finansinę paramą iš Valstybinio mokslo ir studijų fondo pradėtas įgyvendinti trejų metų projektas „Skaitmeninė Jono Basanavičiaus lietuvių tautosakos biblioteka“ (LieTa) www.knygadvaris.lt.

Projektą įgyvendina Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Projekto partneris – Matematikos ir informatikos institutas. Projektui vadovauja hum. m. dr. Jūratė Šlekonytė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas). Sistemos programavimo darbams vadovauja dr. doc. Nerutė Kligienė (Matematikos ir informatikos institutas).

„Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteką“ sudaro XIX a. pabaigos–XX a. pradžios lietuvių tautosakos tekstai, užrašyti bei surinkti į vieną vietą lietuvių tautos patriarcho Jono Basanavičiaus iniciatyva. Tai – beveik 7000 pasakų, sakmių, padavimų, dainų, raudų, mįslių, tikėjimų ir kitokios tautosakos. Devynios tautosakos knygos buvo paties J. Basanavičiaus išleistos; kita dalis tekstų beveik šimtmetį išgulėjo rankraščiuose, kol žymių tautosakininkų Leonardo Saukos ir Kosto Aleksyno pastangomis buvo sudaryta ir išleista 15 tomų „Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka (1993–2004)“:

T. 1: Lietuviškos pasakos įvairios. Kn. 1. V., 1993.
T. 2: Lietuviškos pasakos įvairios. Kn. 2. V., 1995.
T. 3: Lietuviškos pasakos įvairios. Kn. 3. V., 1997.
T. 4: Lietuviškos pasakos įvairios. Kn. 4. V., 1998.
T. 5: Lietuviškos pasakos. Kn. 1. V., 2001.
T. 6: Lietuviškos pasakos. Kn. 2. V., 2003.
T. 7: Iš gyvenimo vėlių bei velnių. V., 1998.
T. 8: Ožkabalių pasakos ir sakmės. V., 2001.
T. 9: Ožkabalių dainos. Kn. 1. V., 1998.
T. 10: Ožkabalių dainos. Kn. 2. V., 1998.
T. 11: Įvairi tautosaka iš rinkinių. V., 2002.
T. 12: Juodoji knyga. V., 2004.
T. 13: Levas lietuvių pasakose ir dainose. V., 2003.
T. 14: Raštai. Straipsniai ir studijos. Kn. 1. V., 2003.
T. 15: Raštai. Publicistika, recenzijos. Iš gyvenimo kronikos ir laiškų. Kn. 2. V., 2004.

Projekto tikslas – J. Basanavičiaus folklorinį ir mokslinį palikimą perkelti į virtualią erdvę ir padaryti efektyviu folkloristikos ir kultūros tyrimų instrumentu bei visuomenei atviru lietuvių nematerialiosios kultūros paveldo objektu.

2008 m. vykdant projekto veiklą sukurta interneto svetainė www.knygadvaris.lt, į kurią patalpinti suskaitmeninti 1-4 Jono Basanavičiaus tautosakos bibliotekos tomų puslapiai.

Aruoduose sukurti trys teminiai duomenų rinkiniai „Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 5-7 tomai“, adaptuota 1300 šiuose tomuose esančių folkloro tekstų.

Vartotojas duomenis pasiekti gali dviem būdais: per interneto svetainę www.knygadvaris.lt bei per Aruodus.

Norėdami surasti duomenis Knygadvario svetainėje, viršutiniame meniu pasirinkite eilutę "Paieška bibliotekoje". Atsivėrusiame lange pasirinkite kriterijų ir sistema pateiks ieškomus kūrinius. Aruoduose analogiški duomenys yra pasiekiami paieškos laukelyje pasirinkus kriterijų "Duomenų rinkinys" ir sukonkretinus rinkinius: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 5 tomas, Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 6 tomas, Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 7 tomas.


 
 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas 2003 - 2007