PradžiaApie AruodusNuorodosAtsiliepimaiStraipsniaiENSena versija

 
 
 
 
Pasirinkite paieškos tipą:
Bendroji BendrojiTipologinė TipologinėBibliografija BibliografijaKompleksinė
 
 
LMD rinkinių skaitmeninė kolekcija

2007–2009 metais buvo sukurta Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazė, kurioje skelbiami Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštyne saugomi 1907 m. įkurtos Lietuvių mokslo draugijos rinkiniai. Tai – 1330 LMD antspaudu paženklintų XIX a. ir XX a. pradžios tautosakos rinkinių. Šiuo metu per internetą prieinama daugiau kaip 300 LMD kolekcijos rankraščių.

Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazę su Aruodais sieja sisteminė partnerystė – bendra asmenų, vietovių, mokslinių terminų ir raktažodžių sistema. LTR duomenų bazė naudoja ir papildo keturių Aruodų saugyklų duomenis: Lituanistikos personalijų banką, Geografijos banką, Terminų tezaurą ir Raktažodžių vardyną.

 

 

 

 

 
 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas 2003 - 2007